Kråkereds bygdeförening

Om föreningen

Kråkereds bygdeförening i Ubbhult

Föreningen är dess medlemmar, och här i Ubbhult är det extra tydligt. Byn och föreningslivet präglas här av ett sprudlande engagemang som märks på alla de aktiviteter vi gör tillsammans. Allt detta leder till skratt och glädje, trygghet och fina vänskaper.


Styrelsen väljs en gång per år för att leda och fördela arbetet och även här syns engagemanget. Vi är en stor grupp som delar solidariskt efter förmåga på alla de arbetsuppgifter som åligger en styrelse.


Vi ansvarar bl.a. för bygdegårdens husgrupp, lokaluthyrning, fastighetsskötsel, kommunikation med kommunen och andra aktörer, administration av föreningens webbplats och sociala medier samt Ubbhults byalag.

Vad gör en aktiv bygdeförening?

Kråkereds Bygdeförening och Ubbhults byalag anordnar många olika aktiviteter som är till gagn för vår by. Tack vare stor hjälp från Ubbhults invånare, företag, församlingen och den lokala idrottsföreningen, kan vi bland annat genomföra:

 


Är du intresserad att vara med och hjälpa föreningen med någon av alla våra aktiviteter? Då är du välkommen att höra av dig till oss! Alla Ubbhultsbor i alla
åldrar med olika kompetensområden och intressen behövs!


Fyll i kontaktformuläret eller skicka ett mail till oss: kontakt@krakeredsbygdeforening.se


Om du vill kontakta någon av oss i styrelsen kan klicka dig vidare till kontaktlistan.

Bli medlem
 
 
 
 
 

Genom att skicka in formuläret till oss godkänner du

Kråkereds bygdeförenings integritetspolicy.