Kråkereds bygdeförening

Om föreningen

Kråkereds bygdeförening i Ubbhult

Föreningen är dess medlemmar, och här i Ubbhult är det extra tydligt. Byn och föreningslivet präglas här av ett sprudlande engagemang som märks på alla de aktiviteter vi gör tillsammans. Allt detta leder till skratt och glädje, trygghet och fina vänskaper.


Styrelsen väljs en gång per år för att leda och fördela arbetet och även här syns engagemanget. Vi är en stor grupp som delar solidariskt efter förmåga på alla de arbetsuppgifter som åligger en styrelse.


Vi ansvarar bl.a. för bygdegårdens husgrupp, lokaluthyrning, fastighetsskötsel, kommunikation med kommunen och andra aktörer, administration av föreningens webbplats och sociala medier samt Ubbhults byalag

Vad gör en aktiv bygdeförening?

Kråkereds Bygdeförening och Ubbhults byalag anordnar många olika aktiviteter som är till gagn för vår by. Tack vare stor hjälp från Ubbhults invånare, företag, församlingen och den lokala idrottsföreningen, kan vi bland annat genomföra:

 


Samarbete på bygden

Bygdegården härbärgerar även Ubbhult Fiberförening och noden varifrån all fiber utgår till de anslutna hushållen i byn. Tillsammans med Ubbhults IF ansvarar vi för vandringsslingan, Nissestigen, som går runt vackra Änkatjärn. Våra fantastiska funktionärer gör alla våra populära evenemang möjliga, så häng med du också och delta i att skapa en levande landsbygd!


Är du intresserad att vara med och hjälpa föreningen med någon av alla våra aktiviteter? Då är du välkommen att höra av dig till oss! Alla Ubbhultsbor i alla
åldrar med olika kompetensområden och intressen behövs!


Fyll i kontaktformuläret eller skicka ett mail till oss: kontakt@krakeredsbygdeforening.se


Bli medlem
 
 
 
 
 

Genom att skicka in formuläret till oss godkänner du

Kråkereds bygdeförenings integritetspolicy.

KONTAKTPERSONER 2024

STYRELSEN

LINA PERSSON

Ordförande

E-post: lina@oljanas.se

Mobil: 0733-10 10 91


MARKUS OTTERLOO

Kassör

E-post: markus@otterloo.se

Mobil: 0723-10 17 18


ULRICA SVENSSON

Sekreterare

E-post: kontakt@krakeredsbygdeforening.se

Mobil: 0723-29 60 25


SVANTE AXELSSON

Ledamot

E-post: svante.kullen3@gmail.com

Mobil: 0706-23 30 80


LARS BOSTRÖM

Ledamot

E-post: lars.mbox@seba-data.se

Mobil: 0707-12 74 78

TOBIAS LARSSON

Ledamot

E-post: tobbelarsson@gmail.com

Mobil: 0729-83 59 84


PIERRE DEFLON

Ledamot

E-post: pierre@deflon.nu

Mobil: 0706-20 27 55


MONA ERICSSON

Ledamot

E-post: mona_ericsson@hotmail.com

Mobil: 0722-38 68 48


ROLAND AXELSSON

Ledamot

E-post: roland.axelsson@woodman.se

Mobil: 0705-94 41 95

BYALAGET

SVANTE AXELSSON

E-post: svante.kullen3@gmail.com

Mobil: 0706-23 30 80


MARIA EGESTÅL

E-post: maria.egestal@gmail.com

Mobil: 0735-50 66 01HUSGRUPPEN

SVANTE AXELSSON

E-post: svante.kullen3@gmail.com

Mobil: 0706-23 30 80HJÄRTSTARTARE

LARS BOSTRÖM

E-post: lars.mbox@seba-data.se

Mobil: 0707-12 74 78