Kråkereds bygdeförening

Årsmöte 2024, måndag 8 april 

Styrelsen i Kråkereds bygdeförening hälsar välkommen till årsmöte måndagen den 8 april kl 18.00 i bygdegården.


Vi samlas för att tillsammans fatta beslut kring föreningens verksamhet, som är en av många anledningar till att det är så gott att leva & bo i Ubbhult!


Vad vi ska prata om 

Vi tittar på vad föreningen har gjort under föregående år och vad som kommer hända under 2024. Dessutom är det det val av förtroendeposter för både bygdeföreningen och Ubbhults byalag. Vi svarar även på frågor och tar emot synpunkter från deltagarna.


Motioner

Har du något viktigt du tycker vi ska ta upp under årsmötet? Maila din motion senast den 25 mars till kontakt@krakeredsbygdeforening.se

Osäker på vad som ska ingå i en motion? Klicka på knappen "Att skriva en motion" för tips!

Årsmöteshandlingar och stadgar 

Vi har samlat årsmöteshandlingarna längre ner på denna sida. Stadgarna ligger som vanligt på sin egen sida.


Vi bjuder på smörgåstårta!

Vill du ha smörgåstårta på årsmötet? Vänligen föranmäl dig  så vi vet hur mycket som ska beställas. Du som inte vill ha smörgåstårta är välkommen till mötet utan föranmälan.


Fyll i och skicka formuläret eller ring Ulrica på 0723-29 60 25 senast tisdagen den 2 april.


Vi hoppas att få träffa många av er den 8 april!


Varmt välkomna!

 
 
 
 
 

Genom att skicka in formuläret till oss godkänner du

Kråkereds bygdeförenings integritetspolicy.

Årsmöteshandlingar 2024

Protokoll

Verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag

Kallelse

Ekonomisk berättelse

Revisorernas berättelse

Dagordning

Ubbhults byalag

Tips på hur du skriver en motion


Har du en idé för bygdeföreningen?
Ett sätt för att få en förändring eller förbättring är att skriva en motion till bygdeföreningens årsmöte.


Vem får skriva en motion?
Medlemmar i en bygdegårdsförening eller en bygdegårdsförening får lämna en motion.


Motionens namn
Motionens namn ska återge vad den handlar om. Exempel: Motion angående ny
bygdegårdsutmärkelse.


Brödtext – motionens innehåll
Brödtexten ska ge bakgrund och förklaring till det du vill med motionen. Den ska innehålla
de argument och faktauppgifter som motionären vill framhålla för att få igenom sin
motion. Exempel: ”De eldsjälar som gjort extraordinära insatser i föreningarna har vi idag
ingen möjlighet att belöna eller uppmuntra”.


Att-satser
Här skriver ni de förslag som ni vill att stämman ska fatta beslut om.
Exempel på att-satser:
att det införs en utmärkelse för extraordinärt arbetet i föreningarna,
att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram riktlinjer för utdelandet av utmärkelsen,
att motionen vidarebefordras till förbundsstämman.


Namn och datum
Det ska tydligt framgå vem som lämnat motionen. Kom ihåg att skriva datum!

Maila din motion senast den 25 mars till: kontakt@krakeredsbygdeforening.se