Kråkereds bygdeförening

Ubbhults byalag

Vi arbetar för Ubbhults bästa

Syfte
Ubbhults byalag är en arbetsgrupp inom Kråkereds bygdeförening, som bildades 2011.
Vi arbetar för dialog och möten Ubbhultsbor emellan, men lika mycket verkar vi för en förbättrad dialog mellan oss i Ubbhult och kommunen samt andra aktörer som påverkar livet här.


Byalagscafé
Vi anordnar ett uppskattat byalagscafé i Kråkereds bygdegård med ojämna mellanrum i samband med uppkomna frågeställningar som berör byn. Till dessa caféer har vi haft besök från olika kommunala förvaltningar, politiska nämnder men även aktörer såsom Trafikverket och Landvetter flygplats.


Vad har vi gjort?

Byalaget tog initiativ till en insamling som i sista änden har försett Ubbhult med sex hjärtstartare, vilket då gjorde oss till Sveriges hjärtstartstätaste by!


2013 bidrog vi till att få upp gatuskyltar så att både vi själva och ambulansen kan hitta rätt här i byn och, vi har även satt upp massvis med små vita adresskyltar.


Under åren har även engegerat oss med kommunens övriga byalag för att få till bättre former av dialog med kommunen samt att få till en frisk sjukvård. 


Vad kommer vi göra?

I dagsläget arbetar vi mycket med planfrågor där vi välkomnar fler invånare till Ubbhult. Frågan är dock hur och på vilket sätt Ubbhult ska växa i framtiden.


Ubbhult är ett pärlband av små byar i byn. Utmaningen är att färdas säkert även utan bil och därför arbetar vi med ta fram bilfria vägar att promenera, cykla och rida på. 

Vår verksamhet


Kråkereds bygdeförening och Ubbhults byalag anordnar många olika aktiviteter med stor hjälp från Ubbhults invånare, bland annat:


  • Musikevenemang
  • Midsommarfirande
  • Spökpromenad (ihop med UIF)
  • Byalagscafé
  • Kurser och föreläsningar

Kontaktpersoner
Välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

SVANTE AXELSSON
E-post: svante.kullen3@gmail.com
Mobil: 0706-23 30 80

MARIA EGESTÅL

E-post: maria.egestal@gmail.com

Mobil: 0735-506601

Framsidan av Kråkereds bygdegård med björkkvistar i förgrunden.

Information om kommande byalagscafé och övrigt som händer i Ubbhult hittar du även på bygdeföreningens Facebook-sida