Kråkereds bygdeförening

Integritetspolicy

Kortfattat handlar vår integritetspolicy om att:


 • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
 • Samtycke för att hantera personuppgifter
 • Utse en registeransvarig
 • Radera inaktuella uppgifter


Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på Datainspektionens webbplats.


I vårt medlemsregister ingår följande uppgifter som den berörda medlemmen kan få del av:


 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress till vissa medlemmar
 • Telefonnummer


Följande uppgifter kan samtliga medlemmar få del av:


 • Namn
 • Kontaktuppgifter efter samtycke


Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående förtroendevalda i föreningen:


 • Ordförande
 • Kassör