Kråkereds bygdeförening

OBSERVERA!


Vid viltolycka ska

du alltid ringa 112.

Så här gör du om du kolliderat med vilt

Ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning. Detta gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka.


Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och nedanstående djur rapporteras till polisen via 112, även om djuret inte är synligt skadat. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.


 • älg
 • rådjur
 • hjort
 • vildsvin
 • björn
 • varg
 • järv
 • lo
 • utter
 • örn 
 • mufflonfår


Så här ska du göra

Platsen för sammanstötningen måste markeras, förslagsvis med viltolycksremsa. Remsan placeras i anslutning till djuret eller på den plats det senast sågs. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan har skett. Därefter rapporterar du olyckan till polisen via 112.


Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt omhändertas av eftersöksjägare via uppdrag från polisen.


 1. Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
 2. Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
 3. Ring 112 och anmäl olyckan.


 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
 • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
 • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
 • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
 • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
 • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.


Vid polisanmälan ska du uppge följande:

 • Dina person- och fordonsuppgifter.
 • Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke. Använd gärna SOS Alarms 112-app där GPS-punkt anges.
 • Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc.
 • Viltslag - rådjur, älg, vildsvin...
 • Om kollisionen skett med ett eller flera djur
 • Viltets flyktväg - i vilken riktning djuret försvann.
 • Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (t ex. vägkorsning, kyrka, rastplats)och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.

OBSERVERA!

Vid viltolycka ska du alltid ringa 112.

Eftersöksjägare skickas till olycksplatsen

När polisen får besked om en viltolycka görs en bedömning och en kontaktperson från Nationella viltolycksrådet (NVR) kontaktas och rings ut till olycksplatsen. Kontaktpersonen har god lokalkännedom och ser till att ett eventuellt eftersök påbörjas för att minska djurets lidande. Polisen skickas till olycksplatsen i alla de fall en personskada har inträffat.


För de eftersöksjägare som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att eftersöket ska kunna genomföras på ett bra sätt och att ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande. Ibland kan eftersöksjägare behöva komma i kontakt med dig som kolliderat med viltet, var därför anträffbar via telefon efter olyckan.


Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.


Markering av olycksplatsen

Det finns en speciell markeringsremsa som kan användas för att markera platsen där djuret ligger eller där det lämnat platsen. Den delas bland annat ut på bilprovningsstationer och i polishus. Remsan finns även i en del nya bilar. Om du inte har någon markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.


Kör försiktigt!
Källa: polisen.se och viltolycka.se