Kråkereds bygdeförening

Första hjälpen & HLR-kurs 20 april 

Vi blev tyvärr tvungna att ställa in den planerade kursen pga lågt deltagarantal.

Om det finns intresse bland våra medlemmar och övriga invånare i byn kan vi göra ett nytt försök till hösten istället.

Välkommen att delta i utbildning med Röda korset.


Kursen ger dig grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen för vuxna alternativt för barn, inklusive hjärt- lungräddning, HLR. Se kursbeskrivning längre ner.


OBS! Det finns 14 platser till respektive kurs och sista anmälan är fredagen den 5 april.


Kurstider, inkl paus

Dagen delas upp i två olika kurstillfällen:

Kl 9.00-12.15   Första hjälpen & HLR, vuxen

Kl 13.15-16.30  Första hjälpen & HLR, barn


Fullt upp, så kom i tid

Det är fullt upp på kurserna och vi behöver hela kurstiden tillsammans för att nå kursmålen. Efter att kursen har startat är det inte säkert att vi har möjlighet att släppa in dig. Kom därför i god tid innan kursen startar!


Barn är fantastiska! Men för att du och de andra deltgarna ska kunna fokusera helt på kursens innehåll får barnen stanna hemma.


Allmän info

Antal platser: max 14 personer/kurs

Förkunskaper: Ingen förkunskap krävs.

Kurslängd: Kursen tar ca 3 timmar.

Anmälan: Senast den 5 april

Klädsel:  Oömma kläder då det ingår mycket praktisk övning.

Pris: Kursen är kostnadsfri.

Fika: Vårt café är öppet och säljer enklare fika i pausen.


Denna kurs finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
De kräver att Röda Korset registrerar personnummer på alla deltagare samt att de delar uppgifterna med MSB om myndigheten så begär.

HLR på vuxen docka
HLR med barndocka

I samarbete med:

Ubbhults byalag

Kursinformation från Röda Korset

Första hjälpen och HLR för vuxen eller för barn

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Du kommer vara aktiv på olika sätt och bland annat öva på golvet. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

Vi rekommenderar att du repeterar dina kunskaper varje år.


Kursens innehåll

Efter kursen är målet att du ska känna till eller kunna:


 • Kontrollera livstecken och skapa en öppen luftväg
 • Placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma 112
 • Känna till 1177 Vårdguiden
 • Utföra hjärt- lungräddning, HLR, på vuxen
 • Använda en hjärtstartare i kombination med hjärt- lungräddning
 • Hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Vikten av direkt tryck vid kraftig blödning
 • Lägga ett tryckförband vid blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Förebygga olycksfall
 • Ge första hjälpen med hjälp av AKUT-testet vid misstanke om stroke
 • Vikten av att tänka på din egna och andras säkerhet i olyckssituationer


Intyg

Efter genomförd kurs och ifylld utvärdering får du ett intyg på att du har deltagit på kursen. På intyget står kursmålen.


Barn på våra kurser

Vi älskar barn. Men för att du och de andra deltagarna ska kunna fokusera helt på kursens innehåll vill vi inte att barn är med. Detta gäller både på kurser online och fysiskt. Du som behöver ha med dig ditt barn när du deltar på kursen är välkommen att gå en av våra onlinekurser med barnnärvaro.
Ovanstående information är hämtad från Röda korsets hemsida.