Kråkereds bygdeförening

Om Ubbhult

Ubbhult är en by med gamla anor som nämns redan under tidigt 1300-tal, och 1540 bestod orten av tre gårdar. Namnet tros komma från mansnamnet Ubbe och ordet hult som betyder lövskog.


Ubbhult är en del av Sätila socken och ortsborna firade gudstjänst i Sätila kyrka till och med 1915 då man efter insamling kunde bygga ett eget kapell på orten. I december 2010 totalförstördes Ubbhults kapell i en brand men återuppbyggdes och återinvigdes andra söndagen i advent 2013, tack vare ett stort enagemang från församling och lokalbefolkning.


Ubbhult ligger på den så kallade Ubbhultsdrumlinen, som är en av fem långsträckta moränryggar som ligger på rad. Krönen på drumlinen ligger som högst 150 meter över havet och anses ha mycket stort geovetenskapligt värde och området utgör riksintresse för naturvården. Landskapet är till större delen jordbruksmark medan omgivningarna utgörs av vidsträckta skogs- och myrmarker. 


I området ligger flera sjöar och tjärn med badplatser samt motionsspår och goda friluftsmöjligheter. Här finns även den vackra Änkatjärn med sin omgivande vandringsslinga, Nissestigen, som även lockar promenadsugna från stora delar av sjuhäradsbygden och närliggande kommuner.

Flygfoto över centrala Ubbhult