Kråkereds bygdeförening

Ubbhult - bland skog och sjö på milslång drumlin

Ubbhult är en idyllisk liten by belägen i det nordvästra hörnet av Marks kommun. Denna charmiga by har en lång historia och en naturskön omgivning som uppskattas av både invånare och besökare. 

Flygfoto över centrala UbbhultHistoria


Redan under tidigt 1300-tal nämns Ubbhult i gamla skrifter och byns namn tros komma från en sammansättning det fornnordiska mansnamnet Ubbe och ordet "hult", som betyder skog. Detta kan verka rimligt med tanke på att skogen omger det i övrigt öppna landskapet.

De goda jordarna och det höga fria läget här har gjort platsen lockande för bosättare under lång tid.


Under århundradena har Ubbhult varit en del av jordbrukslandskapet i regionen, och många av torpen och de äldre byggnaderna vittnar om detta arv.


Tydliga spår efter inlandsisen

Ubbhult ligger på den så kallade Ubbhultsdrumlinen, som är en av fem långsträckta moränryggar som ligger på rad, och som vittnar om inlandsisens framfart i området. Krönen på drumlinen ligger som högst 150 meter över havet och är ett tydligt inslag byn, som till större delen är öppet odlingslandskap. Tack vare drumlinen anses Ubbhult vara av riksintresse för naturvården. Och för alla som älskar naturen.Historia


Redan under tidigt 1300-tal nämns Ubbhult i gamla skrifter och byns namn tros komma från en sammansättning det fornnordiska mansnamnet Ubbe och ordet "hult", som betyder skog. Detta kan verka rimligt med tanke på att skogen omger det i övrigt öppna landskapet.

De goda jordarna och det höga fria läget här har gjort platsen lockande för bosättare under lång tid.


Under århundradena har Ubbhult varit en del av jordbrukslandskapet i regionen, och många av torpen och de äldre byggnaderna vittnar om detta arv.


Tydliga spår efter inlandsisen

Ubbhult ligger på den så kallade Ubbhultsdrumlinen, som är en av fem långsträckta moränryggar som ligger på rad, och som vittnar om inlandsisens framfart i området. Krönen på drumlinen ligger som högst 150 meter över havet och är ett tydligt inslag byn, som till större delen är öppet odlingslandskap. Tack vare drumlinen anses Ubbhult vara av riksintresse för naturvården. Och för alla som älskar naturen.Ubbhult är en del av Sätila socken och ortsborna firade gudstjänst i Sätila kyrka till och med 1915 då man efter insamling kunde bygga ett eget kapell på orten. I december 2010 totalförstördes Ubbhults kapell i en brand men återuppbyggdes och återinvigdes andra söndagen i advent 2013, tack vare ett stort enagemang från församling och lokalbefolkning.


Ubbhult ligger på den så kallade Ubbhultsdrumlinen, som är en av fem långsträckta moränryggar som ligger på rad. Krönen på drumlinen ligger som högst 150 meter över havet och anses ha mycket stort geovetenskapligt värde och området utgör riksintresse för naturvården. Landskapet är till större delen jordbruksmark medan omgivningarna utgörs av vidsträckta skogs- och myrmarker. 


I området ligger flera sjöar och tjärn med badplatser samt motionsspår och goda friluftsmöjligheter. Här finns även den vackra Änkatjärn med sin omgivande vandringsslinga, Nissestigen, som även lockar promenadsugna från stora delar av sjuhäradsbygden och närliggande kommuner.