Kråkereds bygdeförening

Styrelsen

Funktion

Styrelsen i Kråkereds Bygdeförening är ett glatt och engagerat gäng från Ubbhult av både män och kvinnor i olika åldrar. Våra olika erfarenheter och kunskaper är en mycket lyckad kombination i arbetet att leda och utveckla föreningen och dess ansvarsområden och aktiviteter. Både föreningens och individens perspektiv i olika frågor stöts och blöts under våra styrelsemöten för att slutligen landa i gemensamma beslut för föreningens bästa. Alltså lagarbete när det är som bäst!


Vi ansvarar bl.a. för Bygdegårdens husgrupp, lokaluthyrning, fastighetsskötsel, kommunikation med kommunen och andra aktörer, administration av föreningens webbplats och sociala medier, Ubbhults byalag, midsommarfirandet, den årliga spökpromenaden i Ubbhult och övriga evenemang som är till gagn för vår by. 


Är du intresserad att vara med och hjälpa föreningen med någon av alla våra aktiviteter? Då är du välkommen att höra av dig till oss! Alla Ubbhultsbor i alla åldrar med olika kompetensområden och intressen behövs!


Kontaktlista för utskrift.

Styrelsemedlemmar 2022–2023

LINA PERSSON

Ordförande

E-post: lina@oljanas.se

Mobil: 0733-10 10 91


MARKUS OTTERLOO

Kassör

E-post: markus@otterloo.se

Mobil: 0723-10 17 18


ANN-CHRISTINE LARSSON

Biträdande kassör

E-post: larssonanki64@gmail.com

Mobil: 0721-57 97 24


ULRICA SVENSSON

Sekreterare

E-post: ulrica.svensson@bomaab.se

Mobil: 0723-29 60 25


TOBIAS LARSSON

Ledamot

E-post: tobbelarsson@gmail.com

Mobil: 0729-83 59 84


LARS BOSTRÖM

Ledamot

E-post: lars.mbox@seba-data.se

Mobil: 0707-12 74 78


SVANTE AXELSSON

Ledamot

E-post: svante.kullen3@gmail.com

Mobil: 0706-23 30 80


PIERRE DEFLON

Ledamot

E-post: pierre@deflon.nu

Mobil: 0706-20 27 55KONTAKTA BYGDEFÖRENINGEN

kontakt@krakeredsbygdeforening.se