Kråkereds bygdeförening

Årsmöteshandlingar

2023

Protokoll

Verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag

Kallelse

Ekonomisk berättelse

Revisorernas berättelse

Dagordning

Ubbhults byalag

2022

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Årsbokslut

2021

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Årsbokslut

2020

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Årsbokslut