BygdeNytt

Publiceringsdatum: 23-01-17

Årsmöte 2023,

torsdagen den 13 april

Styrelsen i Kråkereds bygdeförening hälsar välkomna till årsmöte torsdagen den 13 april kl 18.00 i bygdegården.


Vad vi ska prata om 
Vi tittar på vad föreningen har gjort under året och vad som kommer hända under 2023. Vi svarar även på frågor och tar emot synpunkter från deltagarna.


Motioner
Vill du lämna in en motion? Kom ihåg att motioner från medlemmar skall lämnas skriftligen till styrelsen senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma. Maila din motion till: kontakt@krakeredsbygdeforening.se


Stadgar
Läs våra stadgar här.

Torsdag 13/4

kl 18.00

Bygdegården

Publiceringsdatum: 22-12-22

Fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst

Kommunens byggnationsplaner för Ubbhult ingår i Fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst och dessa linjerar rätt så bra med synpunkterna som Byalaget skickade in till kommunen vid första tillfället, som var redan 2018.


Representanter från Marks kommun besökte vårt byalags-café den 19 december och presenterade planen samt svarade på frågor från deltagarna.


Just nu pågår den andra och sista remissrundan innan förslaget skickas vidare till politikerna.


Sista datum att skicka in skicka in kompletterande uppgifter och kommentarer till kommunen är den 1 februari.


Fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst hittar du på länken nedan.


https://www.mark.se/fopmarknv


Synpunkterna från Ubbhults Byalag 2018 finns på sidan
37-39 i Samrådsredogörelsen.

Publiceringsdatum: 22-12-05

Byalagscafé,

måndag 19 december

Det byggs mängder med nya hus och fler ska de bli!

Men var och hur ska det byggas? Vad tycker du?


Marks kommun har återupptagit arbetet som påbörjades för några år sedan med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för nordvästra delen av kommunen. Nu finns det ett förslag som är ute på remiss: https://www.mark.se/fopmarknv


Kom till vårt Byalagscafé och berätta vad du tycker är viktigt! Representanter från kommunen visar hur planerna ser ut för Ubbhult, vi bjuder på fika och intressanta samtal!

Har vi några synpunkter på detta, som individer eller Byalag?


Välkomna!

Måndag 19/12

         kl 18.00

Bygdegården

Publiceringsdatum: 22-11-21

Grovsopor i Ubbhult,

torsdag 24 november

Du som är privatperson och betalar grundavgift för renhållning i Marks kommun, får kostnadsfritt lämna grovsopor och farligt avfall från ditt hushåll. Alla typer av grovavfall kan inte lämnas här, se nedan för vad som får/inte får lämnas. Personal på plats äger det slutliga avgörandet. Varje hushåll får maximalt komma med vad som ryms i en bil (och eventuellt släp) per stopp.


Läs mer på Marks kommuns webbplats. Där hittar du mer info om vad som får och vad som inte får slängas i den mobila återvinningscentralen.

Måndag 24/11

         16.30-19.30

Ubbhultsskolan

Publiceringsdatum: 22-11-17

Kommunalt VA i anslutning till bygdegården

Som ni säkert har märkt är det lite stökigt runt om bygdegården för tillfället. Detta beror på grävarbeten för kommunalt VA för Ubbhult – Kråkered/Furåsen.


Vår verksamhet på bygdegården kommer fortsätta som vanligt, så även återvinningen och skolan. Denna vinter blir det stundom en del provisoriska gång- och bilvägar för att kunna fortsätta gräva för kommunalt VA.


Information från kommunen

Under vecka 46 påbörjas arbetet med att lägga VA-ledning mellan återvinningsstationen och Ubbhults förskola (se röd pil på karta). När arbete sker vid återvinningsstationen kan framkomligheten vara något begränsad för avlämning av förpackningsmaterial. Däremot kommer återvinningsstationen fortsatt vara öppen.


För er som har barn på Ubbhults förskola ber vi er ha förståelse för att parkering och avlämningsytor kan komma att begränsas. Visa hänsyn till varandra och ha gärna fem minuter extra inplanerat.


Preliminär tidplan för att kunna erbjuda anslutning ligger någon gång under 2024.


Kontaktuppgifter Marks kommun

Viktor Larsson, Projektledare, Marks kommun

0320–21 71 70 / viktor.larsson2@mark.se


Jenny Rignell, Projekttekniker, Marks kommun

0320–21 74 63 / jenny.rignell@mark.se