Kråkereds bygdeförening

Bilder från våra event & aktiviteter

Spökpromenad i Ubbhult

27 oktober 2023

Foto: Mikael Rosman och Jakob Bjerke


Även Mark-Posten vågade sig på ett besök. Reportaget kan du läsa här.

Arbetshelg på slingan

2-3 september 2023

Midsommar i Ubbhult

23 juni 2023

Ubbhult Barockfestival 

27-28 maj 2023

Foto: Martin Matsson, Ulrica Svensson

Mark-Posten besökte festivalen på lördagen och gjorde ett reportage, som du kan läsa här.

Foto: Ulrica Svensson

Foto: Jakob Bjerke & Ulrica Svensson

Foto: Ulrica Svensson

Foto: Jakob Bjerke & Ulrica Svensson

Spökpromenad i Ubbhult 2022

Fredag 28 oktober 2022

Foto: Magnus Svensson & Jakob Bjerke

Midsommar i Ubbhult 2022

Fredag 24 juni 2022

Foto: Jakob Bjerke